Technika

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu

W porównaniu do innych rozwiązań system Holz100 posiada bardzo dobry wskaźnik akumulacji ciepła i dzięki temu elementy wykonane w tej technologii wychładzają się wolno. Dom typu Holz100 nie tylko ogrzewa zimą, ale gwarantuje też przyjemny chłód latem. Letnie upały przenikają tak samo wolno z zewnątrz do wewnątrz jak ciepło z ogrzewania z wewnątrz na zewnątrz budynku.

Drewno regionalne

System Holz100 składa się w 100% z nieklejonego i niepoddawanego obróbce chemicznej drewna, ściętego w miejscowych lasach gospodarowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ścinka odbywa się według dawnych tradycji i we właściwym okresie.

Bezpieczeństwo podczas trzęsienia ziemi

System Holz100 ze złączami poszczególnych elementów nie jest całkowicie „sztywny“ pod względem statyczności. Ze względu na budowę ścian składających się z pojedynczych elementów połączonych kołkami w przypadku trzęsienia ziemi system Holz100 wykazuje elastyczność, która charakteryzuje się nadzwyczajną odpornością na występujące przy trzęsieniu ziemi przyspieszenia poziome.

 

 

Izolacja cieplna

Lite drewno jest bardzo dobrym materiałem izolacyjnym – elementy systemu Holz100 w wewnętrznymi cienkimi szczelinami powietrznymi izolują ciepło podwójnie. Elementy mogą być montowane bez dodatkowych elementów izolacyjnych. Element Holz100-thermo ma certyfikowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,079W/mK, co stanowi rekord świata spośród wszystkich materiałów nośnych.

Jednorodna budowa

Technologia Thoma Holz100 wykorzystuje wyłącznie surowiec odnawialny jakim jest drewno. Naturalne cechy drewna takie jak pęcznienie i kurczenie w systemie Holz100 nie mają negatywnych skutków dzięki krzyżowemu ułożeniu poszczególnych warstw drewna.

Materiał otwarty dyfuzyjnie

System Holz100 pod względem fizycznej budowy składa się tylko z jednej warstwy materiału (drewno). Ze względu na to nie występują granice pomiędzy różnymi warstwami materiałów, na których nieuniknione byłoby występowanie różnic w zakresie przepuszczalności pary i poprzez to kondensacji pochodzącej z wilgotności powietrza. W tym przypadku folie paroszczelne czy materiały izolacyjne nie mają zastosowania. Drewno oddycha we wszystkich elementach konstrukcyjnych.

 

 

Wiatroszczelność

Ściana typu Holz100 stanowi element wiatroszczelny dzięki swojej wielowarstwowej budowie z litego drewna.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Klasa odporności ogniowej REI 120 minut. Konstrukcja  z litego drewna wykazuje większą odporność ogniową niż wszelkie inne materiały budowlane. Warstwa ściany nośnej typu Holz100 umiejscowiona w środku jest dobrze chroniona przed spaleniem przez jej centralne położenie w konstrukcji ściany. W przypadku pożaru nie występuje uwalnianie się trujących oparów, a od strony działania płomienia podwyższenie temperatury na powierzchni ściany praktycznie nie występuje. Ściany typu Holz100 stosowane są jako przegrody ogniowe.

Ochrona przed hałasem

Ze względu na dużą wagę litego drewna technologia Holz100 oferuje bardzo dobrą ochronę przed hałasem wynikającym z przemieszczania się mas powietrza oraz odgłosami stąpania i stukania. Wyższe wymagania zostaną bez trudności spełnione poprzez zastosowanie specjalnych zabudów takich jak dwuwarstwowa ściana akustyczna.

 

 

Ochrona przed działaniem fal elektromagnetycznych

Budowa elementu Holz100 oparta na litym drewnie, jak również rozpraszające i absorbujące właściwości warstw drewna w najwyższym stopniu redukują przepuszczalność fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości.

 

 

 

 

Powrót
Jesteśmy partnerem:
Thoma
Copyright © 2013 Just Wood It         Created by Kreator Marki  Powered by XIDEMIA CMS